#Headlines, #Korea, #PresidentCheeto, #TheNewz, #WorldNews

North Korea denounces US terror listing as a ‘serious provocation’